• banner
  • Plume Grand Piano G3

    Plume Grand Piano G3

    Với sự trợ giúp của kỹ thuật viên, có thể có một chút khác biệt giữa chúng tôi và những người biểu diễn. Với đầy đủ sở thích, piano, âm nhạc và tâm trạng, sẽ do chúng tôi kiểm soát. nhiều cảnh, kích thước và chức năng, thanh lịch và mạnh mẽ, là những ưu điểm của đàn piano kỹ thuật số dòng biểu diễn. Làm cho âm nhạc và chơi piano trở thành một phần của cuộc sống của chúng tôi.